Share this...

MAX FIT สลายไขมัน สร้างกล้ามเนื้อ อัพ Six Pack ให้ใครเห็นต้องว้าว

MaX FIT  นวัตกรรมใหม่ที่ใช้คลื่นเทคโนโลยีไฟฟ้า  HI EMT ( High Intensity Electromagnetic Muscle Trainer and Fat Reducttion ) ส่งพลังงานเข้ายังชั้นกล้ามเนื้อให้เกิดการหดดเกร็งได้สูงถึง 20,000.- (การออกกำลังกายปกติไม่สามารถทำได้)ทำให้ร่างกายเกิดการสร้างกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น พร้อมกับการเผาผลาญในชั้นไขมันในขณะเดียวกัน

 

 

 ขั้นตอนการทำ

  • คุณหมอประเมินบริเวณที่ต้องการทำ
  • วางเครื่องบริเวณที่ต้องการและรัดสายรัดก่อนเปิดเครื่องให้ทำงาน ใช้เวลา 30 นาที

ระยะเวลาที่เริ่มเห็นผล 

  • โดยทั่วไปจะเริ่มรู้สึกกล้ามเนื้อแน่นขึ้นในครั้งแรกหรือครั้งที่สองของการทำ

การเตรียมตัวก่อนทำ

  • งดทานอาหารก่อนทำอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่เห็นผล

  • จำนวนครั้งขึ้นอยู่แต่ละบุคคล หากมีกล้ามเนื้อเดิมและชั้นไขมันน้อยอยู่แล้วจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจน เมื่อทำ 4 ครั้งขึ้นไป แต่หากมีไขมันสะสมมากอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการทำ 4-6 ครั้ง

การดูแลหลังทำ 

  • ควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ จำพวกโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ เป็นต้น 
  • หลีกเลี่ยงออกกำลังกายบริเวณที่ทำ 
  • ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย

 ระยะเวลาในการทำ

  • ใช้เวลา 30 นาที / ครั้ง อย่างน้อย 4 ครั้ง ห่างกัน 2-3 วัน อยู่ในความควบคุมดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ